top of page

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk

DSCF2853 (1).jpg

Ayşe Bilge Selçuk, TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde dereceyle tamamladı.


Yüksek lisans eğitimi döneminde, anayasa hukuku profesörü Mümtaz Soysal’ın sosyal araştırma asistanı olarak çalıştı; TBMM’deki danışman kadrosunda görev yaptı. Ardından Avustralya’ya giderek Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bursu ile Melbourne Üniversitesi Psikoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden gelişimsel psikoloji doktorasını aldı. Doktorası sırasında Avustralya Aile Çalışmaları Enstitüsü başkanı ve Avustralya Mizaç Projesi’nin baş-araştırmacılarından Prof. Ann Sanson’la çalıştı. Çok sayıda bebeğin gelişiminin otuz beş yıl boyunca takip edildiği, kişisel, ailesel ve çevresel unsurların psikososyal gelişime etkilerinin incelendiği bu projede araştırma asistanı olarak görev yaptı.
2003’te Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.


2012’de beraber araştırma yaptığı öğrenci ve meslektaşlarını Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı ismi altında bir araya getirdi; burada yürütülen bilimsel ve uygulamalı çalışmaların mentorluğunu üstlendi. Gelişimsel psikolojide profesör olduktan sonra, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Uzmanlık alanları çocukluk ve ergenlikte bilişsel- sosyal-duygusal gelişim, mizaç-kişilik, psikolojik sağlamlık, ebeveynlik ve mizaca uygun çocuk yetiştirme olan Ayşe Bilge Selçuk, çalışmalarında, çocuk ve gençlerin psikolojik sağlığına ve gelişimine etki eden ebeveyn tutumlarını ve diğer çevresel unsurları inceliyor, bu konularda seminer ve eğitimler veriyor.


Bilimsel dergi ve kitaplarda yer alan çok sayıda yüksek nitelikli yayını ve kongre konuşması olan Ayşe Bilge Selçuk, Ana-Babalık: Kuram ve Araştırma kitabının editörlerinden. İnsan doğası ve gelişim süreçleri üzerine kaleme aldığı ilk kitabı İnsan Her Koşulda 2019 yılında, sağlıklı çocuk yetiştirmede anne-babalara düşenler üzerine olan ikinci kitabı Her Koşulda Ebeveynlik ise 2021’de yayınlandı.


Çocukların psikolojik gelişimi ve sağlığına yönelik araştırmaları sebebiyle Ayşe Bilge Selçuk’a 2015-2018’de Queensland Üniversitesi tarafından Onursal Kıdemli Araştırmacı unvanı, 2009 yılında Prof. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Ödülü verildi.

Ayşe Bilge Selçuk, toplum ve çocuk için fayda üreten farklı çalışmalara da zaman ayırabilmek için Koç Üniversitesi’ndeki akademisyenlik hayatını 2022’de tamamladı ve MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün kadrosuna katıldı. Halen Korto Psikoloji’de psikolog olarak anne-babalar ve ailelerle çalışıyor ve ebeveynlere danışmanlık veriyor.

bottom of page